ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ
  1. Ana Sayfa
  2. Etkinlikler

ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ

0

NUN Girişimcilik Klubü, 19 Haziran 2021 tarihinde Entre-Talk’21 Uluslararası Girişimcilik Zirvesi’ni düzenliyor.

Zirvenin teması Kriz Yönetimi olup, ekip çalışması ve çevreci girişimcilik konularının ağırlıklı olacağı iki panel gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Ekip Çalışması ve Kriz Yönetimi konuları hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse:

Farklı tanımları yapılan kriz kavramı, Türk Dil Kurumuna ait Türkçe Sözlükte, “Bir toplumun bir kuruluşun veya bir kimsenin yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran” şeklinde tanımlanmaktadır. Krizler, doğal veya insan kaynaklı afetlerden, uluslararası çatışmalardan, ekonomik belirsizlik ve dalgalanmalardan, hızlı çevresel değişme / bozulmadan, bilgi kaynaklarının, haberleşme ve koordinasyonun yetersiz olmasından, örgütsel çatışmadan, örgütün çevresi ile etkileşiminin kopmasından, teknolojik gelişmelerden, sosyo-kültürel yapıdaki değişmelerden, yasal ve siyasal düzenlemeler ve uluslararası ilişkiler alanında meydana gelen değişmelerden kaynaklanabilir.

Oluşma süreci ve koşulları üzerinde durduğumuz kriz sürecinin en az kayıp ve zararla üstesinden gelinmesi, daha ilk sinyallerin alınmaya başlanmasından itibaren bu sürecin programlı biçimde idare edilmesini gerektirir. Bu anlamda Kriz Yönetimi, örgütlerin varlıklarını koruyabilmek, karşılaştıkları değişmelerin üstesinden gelebilmek için plan ve programlara uygun olarak geliştirdikleri bir çözüm sürecidir. Kriz yönetiminin temel amacı, krizleri önceden tahmin edebilen, önlemler alabilen, örgütsel yapılar oluşturmaktır. Krizi önlemede karar vericilerin / yöneticilerin algılama yapılarının önemi büyüktür.

Krizi denetim altına almanın en etkili yollarından biri önleme ve hazırlık mekanizmalarını sürekli olarak test etmektir. Krizi çözme faaliyetleri de bu süreci izler. Kriz nedenleri belirlendikten sonra çözüme yönelik çalışmalarla bunlar tamamen ortadan kaldırılır ve tam istikrar durumuna, denge durumuna tekrar ulaşılır.

Belirlenen hedeflere ulaşmak için değişik beceri, eğitim ve görüşe sahip çalışanların yaratıcı güçlerini, emek ve bilgilerini birleştirdikleri topluluklara ekip denir. Ekip çalışması ise birbirini tamamlayan ve birbirine güvenen insanların ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte yürüttükleri süreçtir.

Etkinliğin ayrıntıları ise şöyle:

Gerçekleştirilecek panellerin ardından ise ilgi alanlarınız doğrultusunda tercih edeceğiniz atölye çalışmaları yer alacaktır.

Ayrıca, Çift Dilli Katılım Sertifikası verilecektir.

Zirve ile İlgili Ayrıntılı Bilgi:

https://www.instagram.com/nungirisimcilik/

Başvuru Formuna Ulaşmak İçin:

 https://forms.office.com/r/XTTLnBSNB7

Yorum Yap