Ufuk Avrupa Tanıtım Etkinlikleri: Gıda, Biyoekonomi, Çevre | Kültür, Yaratıcılık, Kapsayıcı Toplumlar | Sağlık | Yeşil ve Dijital Dönüşüm
  1. Ana Sayfa
  2. Etkinlikler

Ufuk Avrupa Tanıtım Etkinlikleri: Gıda, Biyoekonomi, Çevre | Kültür, Yaratıcılık, Kapsayıcı Toplumlar | Sağlık | Yeşil ve Dijital Dönüşüm

0

Avrupa Birliği’nin (AB) yenilikçilik ve araştırma alanında temel mali destek aracı olarak bilinen Ufuk Avrupa Programı, 95,5 milyar euro hacmindeki bütçesi ile dünya genelindeki en iddialı sivil Ar-Ge ve yenilik programıdır. 2021 ile 2027 döneminde uygulanacak olan program dahilinde pazar yaratma potansiyeline sahip olan yenilikçilik faaliyetleri başta olmak üzere; geliştirme, araştırma ve teknoloji alanlarında sağlanacak destekler aracılığıyla AB’nin küresel rekabet edebilirliğinin arttırılması hedeflenir. Ufuk Avrupa kapsamında desteklenmiş olan araştırma ve yenilikçilik faaliyetleri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları ve Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası hedeflere ulaşılması noktasında da büyük oranda katkı sağlar.

Ufuk Avrupa Programının 2021 ile 2027 döneminde düzenleyeceği ilk proje teklif çağrılarının önümüzdeki haftalarda açılması beklenir. Söz konusu olan çağrılar kapsamında temel araştırma projelerinden ticarileşme ve pazara açılma dahil bütün aşamalardaki teknoloji geliştirme faaliyetleri desteklenmektedir. Bu bağlamda ise akademisyenler, araştırmacılar, sivil toplum kuruluşları, KOBİ’ler, erken aşama teknoloji tabanlı girişimler, firmalar ve kamu kurumları program çağrılarına başvuru yapabilirler. 

Bu sayede Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve konuyla ilgili bakanlık ve kamu kurum temsilcilerinin üst düzey temsilcilerinin açılış konuşmacısı olarak yer alacağı aşağıdaki etkinlikler düzenlenecektir. 

Etkinlikler Kapsamında Tanıtılacak Çağrıların Yer Aldığı Taslak Çalışma Programları

  • Gıda, Biyoekonomi ve Çevre Kümesi taslak çalışma programı  
  • Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar Kümesi taslak çalışma programı 
  • Sağlık Kümesi taslak çalışma programı
  • İklim, Enerji ve hareketlilik Kümesi taslak çalışma programı 
  • Dijital, Sanayi, Uzay Kümesi taslak çalışma programı 

Program takvimleri ise şu şekilde;

  • Kültür yaratıcılık kapsayıcı toplumlar; 26 Nisan 2021 saat 14.30
  • Sağlık; 27 Nisan 2021 saat 14.30
  • Yeşil ve dijital dönüşüm; 4 Mayıs 2021 saat 14.30

Detaylı bilgi ve başvuru formu için: https://ab.gov.tr/52518.html

İnstagram adresi: https://instagram.com/bulent_ozcan?igshid=9rlsekkl9t9t

Yorum Yap