“Türkiye Ve Fransa’da Çok Kültürlülük: Bir Arada Yaşam Birlikte Mümkün Mü?” Raporu Yayımlandı!
  1. Ana Sayfa
  2. Haber

“Türkiye Ve Fransa’da Çok Kültürlülük: Bir Arada Yaşam Birlikte Mümkün Mü?” Raporu Yayımlandı!

0

STK ların kendi bünyeleri ve diğer paydaşları ile önlerinde bulunan en kuvvetli engellerden birini kutuplaşma sorunu oluşturmakta. Ülkemizde siyasal anlamda kutuplaşması, sivil toplum alanlarında da kendini yeniden oluşturmalarına sebebiyet veriyor. Bu durum,  ilişkileri  karşılıklı konuşma ve iletişim ekseninden düşmanlık boyutuna götürüyor. 

Aynı konular çerçevesinde örgütlenmiş STK ların bir arada bulunmasının önündeki temel engeli de teşkil etmekte olan bu koşul; Kurumları Farklı kutuplara çekerken, düşmanlığı güçlendirmektedir. Ortaya çıkan düşmanlık durumu ise müzakereyi imkansız hale getirmektedir.

 Sivil toplum kuruluşlarının temel gayesi ise kutuplaşmadan müzakereye giden bir yolculuk haritası çizmek ve uygulamaktır. Buradan yola çıkarak sivil toplum oluşumlarının kendine benzemeyen oluşumlar ile işbirliği içinde olmasının olanaklarını ortaya çıkarmak, güç birliği değil; iş birliğini artırmak temel amaçtır. Bu anlamda yeni iş birlik ve modelleri üzerine çalışan, YADA gibi bir platforma ihtiyaç duyulmaktadır. 

YADA Vakfı tarafından gerçekleştirilen “Türkiye ve AB’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Çok kültürlülük Yaklaşımının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında “Türkiye ve Fransa’da Çok kültürlülük Haritalama Çalışması: Bir Arada Yaşam Birlikte Mümkün mü?” Raporu yayımlandı.

Rapora ulaşmak için aşağıdakibağlantıyı kullanabilirsiniz!

http://bit.ly/36lfl7o

Avrupa Birliği tarafınca desteklenmekte olan, AB Bașkanlığı tarafından uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu kapsamında Fransada faaliyetlerine devam eden AMSED (Migration Association, Solidarity and Exchanges for Application Platform) kuruluşuyla birlikte yürütülen “Türkiye ve AB’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Çok kültürlülük Yaklaşımının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında “Türkiye ve Fransa’da Çok kültürlülük: Bir Arada Yaşam Birlikte Mümkün mü?” isimli haritalama çalışması gerçekleştirildi. 

PROJE DETAYLARI İÇİN : 

https://yada.org.tr/wpcontent/uploads/2021/02/turkiyevefransadacokkulturlulukbiraradayasambirliktemumkunmu.pdf 

YADA İNSTAGRAM HESABI :

https://www.instagram.com/yadavakfi/

Yorum Yap