Pandemi Sonrası Gençlik Forumu
  1. Ana Sayfa
  2. Etkinlikler

Pandemi Sonrası Gençlik Forumu

0

Kentsel Gelişim Derneği yani KEGED tarafınca yürütülen 2020-2-TR01-KA347-095754 Nolu ‘’Pandemi Sonrası Gençlik Adaptasyonu Senaryoları Projesi’’ ; T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik programları merkezi başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ “KA347 – Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Politika Yapıcılar Arasında Diyalog” Programı dahilinde desteklenmektedir. Proje;  Yeşilyurt Belediyesi, SİYAMDER ve Nişantaşı Üniversitesi ortaklığında yürütülmektedir.

Pandemi Sonrası Gençlik Forumu, KEGED Koordinatörlüğünde Yürütülecektir.

COVID-19 salgını kısa bir süre içerisinde dünyanın her bölgesine yayılıp bütün insanlığı tehdit eder hale gelmiştir. Bu durum toplumları kültürel, ekonomik, sosyal, sağlık, katılım, ilişkiler, haklar ve çok yönlü şekilde etkilemiştir. COVID-19 salgınının pek çok alanda ortaya çıkan etkileri uzun yıllar boyu hissedilebilecek bir dönüşüme yol açma potansiyeli de taşıyor. Bu etkileme sonucunda da pandemi sonrası süreçte farklılıklar, avantajlar – dezavantajlar doğuracağı açıkça ortadadır. Bununla beraber devletlerin de salgın sonrasındaki sürece dair ortaya uygulanabilir bir vizyon koymaları, aynı zamanda bu vizyonun hem küresel hem de yerel anlamda karşılık bulması da büyük önem arz eder. Tüm dünyayı bir anda durma noktasına getiren, hava trafiğinin durmasına, sınırların kapanmasına, uluslararası ticaretin beklenmedik bir şekilde yavaşlamasına sebep olan bu salgının olası etkilerinin de ne olacağını şimdiden tam anlamıyla kestirebilmek nerede ise imkansız görünüyor. Geleceğe yönelik senaryolar üretilmesi ve bu senaryoların riskleri ile beraber çok yönlü şekilde ele alınması geleceğe yönelik yapılacak olan hazırlıkların temellerini oluşturacaktır.

Projemiz kapsamında tarihin bu son derece önemli dönüm noktasının sonrasında uluslararası konjonktürde gençleri ne gibi durumların beklediğini, hangi sınamalar ve fırsatlara hazırlanmaları gerektiğini daha şimdiden değerlendirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Pandemi sonrası süreçte gençliğin yeni dönemde;

  • Girişimcilik
  • Eğitim
  • Sosyal Katılım (gençlik etkinlikleri, gençlik ve spor etkinlikleri, spor müsabakaları, sinema-tiyatro-konser vb.)
  • Politik Katılım(siyasi katılım, yerel yönetimlerin süreçlerine katılım, karar alma süreçlerine katılım)
  • Sivil Katılım (STK, kent konseyleri, gençlik grupları)

 

İletişim kanalları ve iletişim stratejileri kısımlarında yeni politikalar nasıl geliştirilmeli, gençlik konusunda atılması gereken adımlar neler olmalı, gençliğin yeni dönemde ortaya çıkan ihtiyaçları neler olacak ve bu bağlamda geliştirilmesi gereken çözüm önerileri nelerdir, adaptasyonun nasıl şekilde olacağına dair senaryolar geliştirilecek ve bu durum karar alıcılarla tartışılacaktır.

Malatya şehrinde, Pandemi Sonrası Gençlik Adaptasyonu Senaryolarının konuşulacağı geniş katılımlı Pandemi Sonrası Gençlik Forumu düzenlenecektir.

Forum Tarihi; 28, 29 ve 30 Haziran 2021

Yer; Malatya

Son Başvuru Tarihi; 15 Haziran 2021

Başvuru için yaş aralığı; 18 ile 30 Yaş

Forum sonunda Youthpass sertifikası verilecektir.

Foruma katılım ücretsizdir. Foruma katılım sağlayan kişilerin masrafları karşılanacaktır.

Malatya Forumu yüz yüze şekilde Malatya şehrinde bir otelde gerçekleşecektir.

Konaklamalar iki kişilik odalar halinde yapılacaktır.

Detaylı bilgi ve başvuru formu için; www.keged.org.tr

İnstagram adresi; https://www.instagram.com/p/CP6HSMdMzq_/?utm_medium=copy_link

 

 

Yorum Yap