Ürün Güvenliği Paneli İçin Davetiniz Var
  1. Ana Sayfa
  2. Etkinlikler

Ürün Güvenliği Paneli İçin Davetiniz Var

0

Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında Farkındalığın Artırılması Projesi yani “Ürün Güvenliği Projesi; Avrupa Birliği tarafınca finanse edilmiş olan ve T.C. Ticaret Bakanlığının da faydalanıcısı olduğu, fakat farklı kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarla sivil toplum örgütlerini de kapsayan bir teknik destek projesidir.

Projenin genel hedefi; Avrupa Birliği teknik mevzuatının ekstra iyi bir şekilde uygulanması adına, piyasa gözetimi, ürün güvenliği mevzuatı ve denetimiyle uygunluk değerlendirmesi kısımlarındaki farkındalığın arttırılması amacıyla katkıda bulunmaktır.

Projenin amacı; Güvenilirlik, şeffaflık, vatandaşın memnuniyeti ve katılımı gibi terimlerin de dâhil edilmesi yoluyla, piyasa gözetiminin hem denetimi hem de uygunluk değerlendirmesi süreçlerinin, aynı zamanda Avrupa Birliği’nin teknik mevzuatının daha iyi bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla, piyasa gözetimi, ürün güvenliği ve denetimiyle uygunluk değerlendirmesi kısımlarında oluşan farkındalığını daha fazla artırılmasına katkıda bulunmaktır.

Projenin hedef kitlesi; İktisadi işletmeciler; tüketiciler, ürünlerin güvenliği ve ürünlerin alakalı mevzuatlara uygun olup olmadığının değerlendirilmesi adına söz konusu olan ürünlere yönelik değerlendirme, test, analiz ve sertifikasyon hizmeti sunan uygunluk değerlendirme kuruluşlarıdır.

Bu kapsamda pek çok faaliyet içeren proje etkinliklerinden bir diğeri de Üniversite öğrencileriyle yapılacak olan Ürün Güvenliği seminerleridir.

Bu faaliyetlerdeki amaç Ürün Güvenliği & Türkiye Uygulamaları dahilinde öğrencilere genel anlamda bir bakış açısı kazandırarak konuya ilişkin farkındalıklarını arttırmak, piyasa gözetimi, ürün güvenliği ve denetimiyle uygunluk değerlendirme konusuna dair kariyer imkânları hakkında detaylı olarak bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

İlgi seminerin sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.

Proje hakkında daha detaylı bilgi için : https://www.urunguvenligi.org

Zoom Kayıt Linki : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7eqXzbYaR7e6kStLX06EYA

 

Yorum Yap