TEV Fransa Burs Başvuruları
 1. Anasayfa
 2. Eğitim / Burslar

TEV Fransa Burs Başvuruları

0

TEV Nedir?

53 yıl önce 205 iş insanı, öğretim üyesi ve entelektüel, eğitimin yaygınlaşması amacıyla merhum Vehbi Koç’un önderliğinde bir araya geldi. 1967 Türkiye’sinin şartlarında birçok kişi için hayal bile edilemeyecek bir seferberlikle okumak isteyen gençlere destek olmak için Türk Eğitim Vakfı’nı kurdular. Onlar vasıflı insan gücünün bu ülkeyi kalkındıracağını, bu gücün de ancak eğitimle sağlanabileceğini biliyordu. Bu yürekli ordu, Türk Eğitim Vakfı’nı dayanışma ruhu ile hayata geçirdi.

Türk Eğitim Vakfı ile Fransa Büyükelçiliği Yüksek Lisans öğrenimi Master1 ve Master2 için 2004 yılından beri aşağıda belirtilen şartlarda Fransa’da ortaklaşa yaşam gideri bursu vermektedir. Burs başvurusunda her hangi bir alan sınırlaması yoktur, tüm alanlara açıktır. Egitim dili Fransızca veya İngilizce olan programlar burs kapsamındadır. Programın eğitim diline göre istenen dil seviyesi: Fransızca için B2 veya İngilizce için B2 seviyesidir.

TEV-Fransa Büyükelçiliği bursları Master2 kapsamlıdır. Fransa’da yüksek lisans eğitim bursunun süresi Master2 için on aydır ve bu süre yenilenemez. Bununla birlikte burs pedagojik nedenlerden (staj, tez, vs) dolayı uzatılabilir.

Üniversitelerin ve Grandes Ecoles’lerin sunduğu yüksek lisans (Master’s Degree) programlarının listesine www.turquie.campusfrance.org sitesinden ulaşabilirsiniz. Sitede İngilizce verilen eğitimler için ayrıca bir başlık bulabilirsiniz.

Öğrenciler burstan faydalanabilmek için 2021 Eylül-Ekim aylarında öğrenime başlamak üzere bir üniversiteye başvuruda bulunmuş veya kabul almış olmalıdırlar. 

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER:

 • T.C. vatandaşı olmaları ve 30 yaşından büyük olmamak, 1990 doğumlular başvurabilir.
  Not: Fransa vatandaşı olanlar ya da Türkiye ile Fransa çifte vatandaşlık sahibi olanlar başvuru yapamazlar.
 • Lisans Genel Not Ortalamasının 4 üzerinden 3 olması, (YOK’e Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görenler ya da mezunlar başvurabilir.)
 • Öğrenimin gerektirdiği dili (Fransızca veya İngilizce) yüksek lisansı sürdürebilecek düzeyde bilmek,

YAPILACAK İŞLER ve GEREKLİ BİLGİLER:

 • Adaylar hazırlayacakları belgeleri aşağıdaki sıraya göre en üste 1 gelecek şekilde dosyaya koyacaklardır.
  • TEV başvuru formu (Bu sayfanın sonunda “Başvuru Formu İçin Tıklayınız” linkinden giriş yapılabilir. TEV online başvuru formunun doldurulması, kayıt edilmesi ve çıktısının alınıp dosyaya eklenmesi zorunludur)
  • Fransa Büyükelçiliği başvuru formu (Fransızca form 2 adet)
  • İki öğretim üyesinden alınacak referans mektubu, (Fransızca veya İngilizce olabilir, kapalı zarfta),
  • Özgeçmiş, (Fransızca ya da İngilizce 2, Türkçe 1 adet)
  • Adayın Fransa’da ilgi duyduğu çalışma alanları, projesi ve mezuniyetinden sonra profesyonel olarak ne yapacağını açıklayan bir yazı, (Bir sayfalık ve Fransızca ya da İngilizce 2, Türkçe 1 adet)
  • Diploma veya çıkış belgesinin onaylı Fransızca örneği (Mezunlar için, Okuldan ya da Noterden onaylı, Türkçe ekli 2 adet),
  • Yükseköğrenim süresince alınan dersleri, notlarını gösteren transkript, (Fransızca veya İngilizce, 2 adet.)
  • Öğrenim göreceği dile göre Fransızca ya da İngilizce dil yeterlilik belgesi (2 adet), (Bu belge için verilen süre aşağıda belirtilmiştir.)
  • Eğer gidilecek kurumla yazışma yapılmışsa ve elde varsa, yapılan yazışmaların 2 adet fotokopisi.
  • Eğer adayın yayınları varsa yalnızca ve en fazla 2 adet listesi.
  • Aile nüfus kaydı (e-devlet sayfasından alınabilir tüm aile bireylerini göstermeli) ile adayın Fransızcaya çevrilmiş nüfus cüzdanı örneği, (birer adet)
  • İki adet vesikalık fotoğraf,
  • Ailenin gelir durumunu gösterir belgeler. (Maaş bordrosu, gelir ve emlak bilgilerini gösteren belgelerin örneği gibi.)

Kapsayacak başvuru dosyalarını adaylar;

1) Tüm belgeler A4 Tüm belgelerin telli plastik dosyaya yukarıdaki sırada düzgünce delinip takılmalıdır, ayrıca kâğıt ya da poşet folyolara koyulu takılmamalı. (nasıl yapılacağını bu linkten görebilirsiniz) http://www.tev.org.tr/2020-1/burs-yurt-disi-burslar.html En geç son başvuru tarihine kadar TEV İstanbul Genel Merkezine iletebilir ya da verebilirler.

 • Tüm belgelerin yukarıda verilen sıraya göre iki adet telli plastik dosyaya takılması ve ayrıca naylon folyo içine konulmaması gereklidir. Birinci Dosyada yukarıdaki 13 maddedeki belgeler, ikinci dosyada ise 2,3,4,5,6,7,8,9,10 ve 11 nolu belgeler eklenmelidir.
 • *(İki adet olarak istenilen belgelerin biri asıl, diğeri fotokopi olabilir, ikinci belgelerin ikinci bir telli dosyaya takılarak iki adet dosya olarak TEV’e iletecektir.

2) Yukarıdaki sıraya göre tüm belgelerini (1-13) Pdf formatında online başvuru formu sonunda belirtildiği bölümden son başvuru tarihine kadar online olarak yüklemek zorundadır. Aday sadece 2 Nisan tarihine kadar vereceği belgeleri sonradan ek olarak yükleyebilir.

 • Başvuru tarihi kesindir bu nedenle onlîne yüklemeler ya da posta ve benzeri nedenlerle vaki olacak gecikmeler dikkate alınmaz.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

 • Adaylar başvuru yapmak istedikleri Fransa’daki devlet üniversiteleri hakkında detaylı bilgi almak için İstanbul, Ankara ve Izmir’de Campus France ofisleri ile Adana’da Alliance Francaise ile temas kurabilirler.

Campus France Ofisleri:

 • Ankara Adres: Türkiye Fransız Kültür Merkezi/Ankara, Konrad Adenauer Caddes N°30 – Yıldız, Cankaya – ANKARA Tel: 0 312 408 82 42 e-mail: campusfrance.ankara@ifturquie.org
 • Istanbul Adres: Fransa Konsolosluğu, Istiklal Caddesi No: 4 Taksim-Istanbul Tel:0212 393 81 11 /114-115 Fax: 0 212 334 87 41 e-mail: campusfrance.istanbul@ifturquie.org
 • İzmir Adres: Türkiye Fransız Kültür Merkezi/İzmir, Cumhuriyet Bulvarı No:152 Alsancak–İzmir Telefon: 0232 465 15 96 e-mail: campusfrance.izmir@ifturquie.org

Adaylar; yabancı dil yeterlilik belgeleri, Fransızca veya İngilizce istenilen seviye C1’dir. (Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılmasına göre). Bu nedenle, öğrenci C1’e es değer bir test sonucu sunmalıdır. Fransızca sınavları için İstanbul, Ankara ve İzmir Fransız Kültür Enstitülerinden http://ifturquie.org/ bilgi alınabilir.

 • Fransızca için: DELF (B2), DALF (CI), TEF ve TCF (TCF – geçerliliği 2 yıl. Her ay Fransız kültür merkezinde yapılıyor)
 • İngilizce için: TOEFL IBT 79–80, IELTS Akademik en az 6, NQF, PTE General, PTE Academic, Cambridge Exam, TOEIC (Bu sınav sonuçları TOEFL veya IELTS’e denk olmalıdır.)
 • Fransızca sınavları belli tarihlerde yapılmaktadır. DELF sınavları genelde Şubat, Haziran ve Kasım aylarındadır. En yakın sınav tarihi için Fransız Kültür Merkezleri ile temasa geçmenizi öneriyoruz.
 • Dikkat DELF DALF sınavları için kayıtlar Şubat 2020 Sınavı için: 14 Aralık 2020’dan 15 Ocak 2021’e kadardır.

Adaylar sınav sonuçlarını en geç 31 Mart 2021 tarihine kadar TEV’e ulaştırmak zorundadırlar. Sınav giderleri müracaatçılar tarafından karşılanacaktır. (Fransızca dil sınavında ödenecek ücretlerinizde indirim yapılması için TEV-Fransa Büyükelçiliği müşterek bursiyer adayı olduğunuzu bildirebilirsiniz).

 • Bursiyerler Fransa’ya gittikten sonra aylık burs ödemeleri Campus France Paris tarafından Fransa’daki banka hesabına transfer şeklinde yapılacaktır. Ayrıca Campus France Paris bursiyerlere; karşılama, konaklama yeri bulma, ikamet izni alma, Fransız yükseköğretim sistemi ve yaşam konusu hakkında bilgilendirme gibi hizmetler vermektedir. Bursiyerler, Fransa’ya ayın 15. gününden sonra varmaları durumunda sadece yarım burs alma hakkına sahip olacaklardır. Adaylar, Campus France bilgilerine www.campusfrance.org adresinden ulaşabilirler.
 • Yukarıda belirtilen sınavlarda başarılı olanlar, daha sonra tarihi bildirilecek mülakata alınacaklardır.
 • TEV ve Fransa Büyükelçiliği temsilcilerinin katılacağı mülakat adayların öğrenim göreceği dile göre Fransızca ve İngilizce yapılacaktır. Mülakata çağırılan adayların şehirlerarası ve şehir içi vb. masrafları kendilerince karşılanacaktır.
 • Burs için seçilenler vize ücretinden muaf olacaklardır,
 • Bursiyerlerin giderleri TEV ile Fransa Büyükelçiliği tarafından karşılanacaktır. Bursiyerler, TEV kısmı için TEV’e Taahhütname vermeyi, yüksek lisans öğrenimlerini tamamladıktan sonra derhal yurda dönmeyi kabul ve taahhüt eder. Ancak bursiyer iş tecrübesi edinmek ya da staj yapak için TEV’den izin alarak 4 yıla kadar yurt dışında çalışmalarını sürdürebilir ya da yurt dışında doktora yapabilir. Süresini tamamlayan bursiyer yurda dönmeyi ve en az iki yıl süreyle Türkiye’de herhangi bir kurumda çalışmayı taahhüt eder.

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Burslar özel üniversitelerin okul ücretini kapsamamaktadır ancak devlet okullarında kayıt ücretinden muafiyet kazandırır (5000€’yu geçmediği surece, bu rakam 2021 yılı için geçerlidir, 2022 yılında değişiklik gösterebilir).
 • Fransa’da, yüksek lisans eğitimi çerçevesinde 3 aydan fazla staj gerçekleştiren her öğrenci aşağı yukarı 436 € civarında bir gelir elde edebiliyor. Bursiyer bu geliri kullanabilir, bursu kesilmez.
 • Yapılacak İşler ve Gerekli Bilgiler bölümünde istenilen belgeler düzgün doldurularak Vakfa, yazım sırasına göre yukarıdan aşağıya doğru, kapaklı plastik dosyaya takılarak elden verilecek veya postalanacaktır.
 • Aday yurt dışı burslarımıza farklı yıllarda en fazla 2 defa başvurabilir, daha fazla başvurular kabul edilmez.
 • Yukarıda belirtilen başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin hangi aşamada olduklarına bakılmaksızın başvuruları iptal edilir. Bu adaylar burs almaya başlamış olsalar dahi bursları iptal edilir. TEV’den ve müşterek burslarından hiçbir talepte bulunamazlar ve gerekirse haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 • Yükseköğrenimini, kendi hesabına veya herhangi bir kuruluş hesabına yurt dışında yapanlarla, aynı şartlarla yüksek lisans öğrenimine başlayanların burs isteme müracaatları kabul edilmez.
 • Yüksek lisans öğrenimi için tercih bir dal için yapılabilir, bu dalın başvuru formunda belirtilmesi gereklidir.
 • Yapılacak İşler ve Gerekli Bilgiler bölümünde istenilen belgelerin doğru hazırlanarak yazım sırasına göre, düzgünce delinip kapaklı plastik dosyaya takılarak şahsen veya posta yoluyla TEV’e iletilmesi zorunludur.Nasıl hazırlanacağı yukarıda belirtilmiştir.
 • TEV adayla tüm yazışmaları e-posta yoluyla yapacaktır ve bilgileri bu yolla iletecektir. Aday TEV’in online başvuru formunu doldururken kullandığı e-posta adresini doğru vermeli ve sürekli kullanması gereklidir. Değişiklik olduğunda da TEV’e acilen yazılı bildirmelidir.
 • İstenilen bilgi ve belgeleri eksik gönderenler ile zamanında göndermeyenlerin başvuruları kabul edilmez.

FRANCE ALUMNİ TURQUİE NEDİR ?

France Alumni Turquie, Fransa’da eğitim görmüş Türkleri , Fransa hükümetinin eski bursiyerlerini, Fransızca bölümlerinde öğrenci veya mezunları, Türkiye’deki Fransız liselerinin eski öğrencilerini bir araya getiren bir ağdır.

France Alumni Turquie, Türk mezunlarının, Fransa ve oradaki okullar, üniversiteler, şirketler ve kültürel oluşumları ile irtibatta kalmasını hedefler. France Alumni Turquie, Fransa’nın  kültürel, teknolojik ve  bilimsel gündeminden haberdar olmanızı sağlar.

France Alumni Turquie aynı zamanda, sizlerin, ekonomik ve akademik alanda yeni ortaklıklar inşaa edebileceğiniz şirketlerin ve üniversitelerin, uluslararası kalkınmasına da bir olanak tanır.

ÖĞRENCİ VİZESİ ÇEŞİTLERİ

 • Kısa süreli öğrenci vizesi : 90 güne kadar eğitim programları için,  Bu vize geçerlilik süresi bittiğinde uzatılamaz.
 • Sınav  vizesi: Öğrencinin Fransa’da bir eğitim kurumunda sınava girmesini sağlar. Söz konusu vize, öğrencinin sınavda başarılı olması durumunda Türkiye’ye dönmeden Fransa’da oturma iznine dönüştürülebilir
 • Uzun süreli öğrenci vize

Eğer 3 ila 6 aylık bir eğitim söz konusu ise : geçici uzun süreli öğrenci vizesi

Eğer 4 ila 12 aylık bir eğitim söz konusu ise : VLS-TS (oturma izni yerine geçen uzun süreli öğrenci vizesi)

Öğrenci reşit değil ise, geçici uzun süreli öğrenci vizesi başvurusunda bulunmalıdır.

Öğrenci vizesiyle ilgili detaylı bilgi için : https://tr.ambafrance.org/Turkiye-de-yapilan-vize-basvurulari-Fransa-nin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.