Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Proje Teklif Çağrısı
  1. Ana Sayfa
  2. Proje, Hibe ve Fonlar

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Proje Teklif Çağrısı

0

Türkiye Cumhuriyeti Orta Doğu Kalkınma Ajansı tarafından 2020 yılı proje teklif çağrısı, TR72 Bölgesi’nde uygulanacak. Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı nihayet ilan edildi.

Programın Amacı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı proje teklif çağrısı kapsamında, TR71 Bölgesi’nde tarım ve hayvancılık alt yapısının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, katma değerli ürünlerin yanı sıra yenilikçi uygulama ve örgütlenmelerin yaygınlaştırılmasını sağlamak adına; kırsal alanda turizm gerçekleştirilmesine yönelik destinasyonlar oluşturmak, bu destinasyonların tanıtılmasını sağlamak ve de cazibesini arttırmak yoluyla kırsalda yaşayan bireylerin sosyoekonomik gelişimlerine katkı sağlanmasıdır.

Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı’nın yukarıdaki amaçlarla belirlenen öncelikleri şu şekildedir;

Öncelik 1. Tarım ve hayvancılık alanında kırsalda örgütlenmenin, kooperatifçiliğin ve bu anlamda kadın istihdamının artırılması. Aynı zamanda kadınlar tarafından üretilen ürünler olmak üzere diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin markalaşması ve pazarlama imkanlarının olabildiğince artırılması,
Öncelik 2. Katma değerli tarım ürünleri üretimini artırmak ve ata tohumların kullanımının yaygınlaşması,
Öncelik 3. Yenilikçi, teknolojik tarım ve hayvancılık uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak,
Öncelik 4. Tarım ve hayvancılık alanında kaynak verimliliğinin artırılması,

Öncelik 5. Kırsal alanda turizm değerlerine yönelik olarak gerçekleştirilen üretimin ve uygulamaların çeşitlendirilmesini sağlamak. Böylece de kırsal alanda alternatif turizmin gelişimine katkı sunmak ve sürdürülebilirliği artırmaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Programın Adı

KIRSAL KALKINMANIN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Referans Numarası

TR72/21/KIRSAL

Toplam Bütçe

15.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Miktarı

250.000TL / 1.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Oranı

Kâr Amacı Gütmeyen

Kooperatifler ve Birlikler için: 25 % / 90 %

Diğer Başvuru Sahipleri İçin: 25 % / 75 %

Azami Proje Süresi

18 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 Valilikler

 Kaymakamlıklar

 Yerel Yönetimler l Özel İdareleri, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri)

 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri

 Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler

 Üniversiteler

 Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

 Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler ve Birlikler

KAYS Başvuru Başlangıç Tarihi

16 Kasım 2020

Yorum Yap