Erasmus Mesleki Eğitim Hareketlilik Projeleri Bilgilendirme Toplantısı 
  1. Ana Sayfa
  2. Eğitim / Burslar

Erasmus Mesleki Eğitim Hareketlilik Projeleri Bilgilendirme Toplantısı 

0

Programa Başvuru Süreci 

Program için başvuru işlemine başlamadan önce aşağıdaki önemli adımların izlenmesi önerilmektedir: 

Proje hakkında yeterli düzeyde bilgi edinmek,

Başvuru için gerekli olan uygunluk kontrolü, 

Kurumsal ve finansal bir kapasiteyi gözden geçirme, 

Avrupa Komisyonu Katılımcı Portalına (URF) kayıtlı olma, 

Değerlendirme için olan kriterlerini kavramak.

Proje hakkında yeterli düzeyde bilgi edinmek Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği projesi hakkında gerektiği kadar detaylı bilgi edinmek için Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nın(Türkiye Ulusal Ajansı) internet sitesinde yer alan ilgili bölümlerin ziyaret edilmesi ve buna ek olarak Avrupa Komisyonu 2017 Erasmus Program Rehberinin ngilizce; 50-60 ve 259-263 sayfalar) incelenmesi önerilmektedir. Başvuru için gerekli olan uygunluk kontrolü Mesleki Eğitim alanında faaliyet göstermekte olan kamu ve özel kurumlar (Mesleki eğitim kuruluşu olarak tanımlanan) Erasmus Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği hibesi için de başvuru yapabilmektedirler. İş dünyası veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında oldukça yararlı faaliyetler gösteren kurum/kuruluşlar da Mesleki Eğitim Hareketlilik projelerinde birbirleri ile ortak olabilirler. Üniversiteler Mesleki Eğitim Hareketlilik projelerinde yurtiçi ya da yurtdışı ortak olamazlar. Tüzel kişiliğe haiz olamayan gerçek kişiler, bu faaliyete başvuru yapamazlar. Ayrıca, Yükseköğretim kurumları, genel liseler, okulöncesi ve ilköğretim kurumları da bu faaliyet kapsamından yararlanamaz. Başvuru sahibi olarak ve ortak kuruluşlar bir Program Ülkesinde faaliyet gösteriyor olmaları gerekmektedir. Daha fazla bilgi edinmek için; Program Rehberine bakılabilmektedir. Bir Mesleki Eğitim Kurumu olan veya ulusal hareketlilik konsorsiyumu her dönem için bir defa olmak üzere başvuru yapabilir. Bunun ile birlikte, ayrıca bir Mesleki Eğitim Kurumu aynı anda başvuran birden fazla konsorsiyumun ortağı veya koordinatörü olabilmektedir. Başvuru yapacak olan kuruluşlar bir Program Ülkesinde faaliyet gösteriyor olmalıdırlar.

Program Tarihi ve Başvuru Bilgileri

Program 13 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olup programa gerekli olan son başvuru tarihi ise 11 Nisan 2021 olarak belirlenmiştir.

Programa başvuru formuna bu adres üzerinden ulaşabilmek mümkündür:   https://ua.gov.tr/haber/erasmusmeslekiegitimhareketlilikprojeleribilgilendirmetoplantisi-1/

Yorum Yap