COSME Programı “ELIIT Projesi” İkinci Teklif Çağrısı Yayınlandı!
 1. Ana Sayfa
 2. Etkinlikler

COSME Programı “ELIIT Projesi” İkinci Teklif Çağrısı Yayınlandı!

0

Tekstil, deri, giyim ve ayakkabı sektörlerindeki KOBİ’ler ile teknoloji sağlayıcıları arasında Avrupa çapında ortaklıklar yaratmayı hedefleyen COSME Programı “ELIIT Projesi” İkinci Teklif Çağrısı yayınlandı.
ELIIT Projesi tekstil, deri, giyim ve ayakkabı (TDGA) alanlarında faaliyet gösteren KOBİ’ler ile Avrupa çapında ortaklıklar yaratmayı hedeflemektedir. 

 • COSME  Programı Ulusal koordinatörü KOSGEB dir.

ELIIT konsorsiyumu kurulacak ortaklıkları aşağıdaki şekillerde destekleyecektir:

 • Kapasite arttırıcı koçluk hizmetleri sağlanacak
 • Ortaklar ve sektörün diğer kilit paydaşları arasında ağ oluşturma etkinlikleri, çalıştaylar, sergiler vb, şeklinde etkinlikler düzenlenerek profesyonel bağlar oluşturulacak.
 • Fikri mülkiyet hakları için rehberlik faaliyetleri düzenlenecek
 • Katma değeri ve karlılığı yüksek ürünler veya prototipler geliştirilmesi için finansal destek sağlanacak

UYGUNLUK KRİTERLERİ

Tekliflerin aşağıdaki özelliklere sahip konsorsiyumlar tarafından sunulması gereklidir;

 • AB üye ülkelerine, COSME Programı’na katılan ülkelere ve Birleşik Krallığa açıktır.
 • Ortaklıklar KOBİ ve 1 adet teknoloji sağlayıcısıyla kurulmalıdır.
  • TDGA KOBİ’leri için özel kriterler Bir KOBİ olarak kalifiye olmak için bir kuruluş;
   • KOBİ tanımımıza uymak
   • tekstil, giyim, deri ve / veya ayakkabı sektörlerinde faaliyet göstermek
   • yenilikçi teknoloji tabanlı çözümleri ürünlerine, hizmetlerine veya süreçlerine entegre etmeye istekli olmalıdır
  • Teknoloji sağlayıcıları ve sahipleri için özel kriterler (örneğin araştırma merkezleri, üniversiteler, yenilik merkezleri, yetkinlik merkezleri)
 • Ortaklık için KOBİ’ler ve teknoloji sağlayıcıları https://eliit.ems-carsa.com/ linkinden proje başvuru sistemine üye olmalıdır.
 • Başvurular sadece bir ortak tarafından yapılacaktır. Başvuruyu yapan ortak koordinatör diğer ortak ise partner olarak kabul edilecektir.
 • Projeler 12 ila 18 ay arasında sürebilir.

Başvurular sadece İngilizce olarak yapılmalıdır.

BÜTÇE VE PROJELERİN FİNANSMANI

ELIIT konsorsiyumun ikinci çağrı için 10-12 proje fonlaması beklenmektedir.

Proje başına düşen hibe miktarı 70.000 Avrodur.

Hibe miktarı uygun harcamaların maksimum %100’ü kadar olacaktır.

EMS PLATFORMU VE ORTAK EŞLEŞTİRME

Başvuru için kişiler;  

 https://eliit.ems-carsa.com/ linki üzerinden proje başvuru sistemine üye olmalıdır. 

EMS platformu üzerinden ortak bulunamaması halinde [email protected] adresine mail yoluyla durum belirtilmelidir.Kayıt zorunludur. Ortaklık kurulmasa bile kişiler muhakkak üye olmalıdır. 

ZAMAN ÇİZELGESİ

Teklifler elektronik olarak 14 Nisan 2021 saat 17.00’ye (Brüksel Saati) kadar sunulabilir.

Avrupa Komisyonunun Nasıl başvurulur videosunu inceleyebilirsiniz

Web sitesi: https://cosme.kosgeb.gov.tr/ 

Yorum Yap