UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 2021 Dönemi Başvuruları Başladı
  1. Ana Sayfa
  2. Etkinlikler

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 2021 Dönemi Başvuruları Başladı

0

Program Detayları

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, sürdürülebilir kentsel bir kalkınma için stratejik unsur olarak özellikle yaratıcılığın belirlendiği şehirler ile ve şehirler arasında uluslararası bir işbirliğini geliştirmek amacı ile 2004 yılında kurulduğunu söyleyebiliriz.

Günümüzde giderek gelişen bu Ağı oluşturan toplamda 246 şehir, şehirleri daha kapsayıcı, güvenli, dirençli ve sürdürülebilir olarak kılmak için kendi kalkınma strateji ve planlarının merkezine yaratıcılığı ve kültür endüstrisini yerleştirmeyi ve uluslararası düzeyde aktif bir şekilde iş birliği yapmak amacı ile çalışmaktadır.

Yaratıcı Şehirler Ağı genel anlamı itibari ile; edebiyat, film, müzik, tasarım, zanaat ve halk sanatları, gastronomi ve medya sanatları olarak belirlenen toplamda yedi temayı içermektedir.

Şehirler Ağa katılarak ise; iyi uygulamalarının paylaşımı, sürdürülebilir kalkınma planlarındaki kültür etkileşimini ve kültürel yaşama katılımın teşviki ve işbirliği ile bu bağlamda sağlanan birtakım gelişimleri için çalışmayı taahhüt etmektedir.

Fikirler ve yenilikçi uygulamalar için bir örnek laboratuvar işlevi görmekte olan UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, Birleşmiş Milletlerin 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDGs) gerçekleştirilmesi bağlamında somut katkı sağlamaktadır.

Program İle İlgili Tarih ve Katılım Bilgileri

2021 Dönemi Başvuruları için ise aday şehirler ile ilgili internet sitesinde yer alan resmi formu kullanarak başvurularını en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar UNESCOya göndermeleri gerekmektedir. Son gönderme tarihinden sonra iletilmiş olan, tamamlanmamış veya farklı formatta gönderilmiş olan tüm başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına yapılacak olan tüm başvurularda Millî Komisyonun resmi onayının bulunması zorunlu görülmektedir. Bu neden ile başvuruların incelenmesi için en geç 30 Mayıs 2021 tarihine kadar UNESCO Türkiye Millî Komisyonuna gönderilmelidir. 2021 Başvuru Dönemi bazında Ağın aldığı karar doğrultusunda bu yıl her ülkeden, farklı temalar üzerinden olmak üzere, en fazla 2 şehir Millî Komisyon onayı ile UNESCOya gönderilecektir.

2021 yılı başvuru çağrısı için gerekli olan Başvuru Prosedürünü ve Başvuru Formunu içeren daha geniş çapta bilgi için gerekli olan link:  https://en.unesco.org/creativecities/content/callapplications 

Başvuru İçin Gereken Temel Belgeler

https://en.unesco.org/creativecities/sites/default/files/uccn_mission_statement_en.pdf 

Yaratıcı Şehirler Ağı Misyon Bildirgesi ngilizce)

https://en.unesco.org/creativecities/sites/default/files/2021-uccn_applicationguidelines__0.pdf

2021 Başvuru Rehberi ngilizce)

https://en.unesco.org/creativecities/sites/default/files/2021-uccn_applicationform_1.docx

2021 Başvuru Formu ngilizce)

Yorum Yap