TSK Önlisans ve Lisans Mezunu Kadın – Erkek Astsubay Alım İlanı Yayımlandı!
 1. Ana Sayfa
 2. İş ve Staj Fırsatları

TSK Önlisans ve Lisans Mezunu Kadın – Erkek Astsubay Alım İlanı Yayımlandı!

0

Türk Silahlı Kuvvetleri Önlisans ve Lisan Mezunu kadın ve erkek Astsubay alımı yapacak. Yapılacak alımlarla ilgili detaylar ise şu şekildedir;

Muvazzaf Astsubaylığa Kimler Başvurabilir?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO 1’de bulunan kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek adaylar;

1) 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

a) Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmamak. Yani 1 Ocak 1995 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olanlar.

b) Lisans düzeyinde mezun olanlar için 27 yaşından büyük olmamak, yani 1 Ocak 1993 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak.

2) Yurt içinde en az 2 yıl ve daha fazla süreli fakülte ya da yüksekokulların Tablo 1’de bulunan kaynak okul programlarından mezun olanlar için (Yurt içi eş değer programlar dikkate alınmayacaktır. Lisans mezunu adayların mezun olduğu ön lisans programları kaynak okul programı olarak kabul edilmeyecektir.)

3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayacaklar için mezun olunan programın tablo 1 de gösterilen kaynak okul programlarıyla denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olanlar. (Bu durumda olan adalar, başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığı altında yer alan “Eğitim Bilgisi Ekle” butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra ise “Ekle” düğmesine tıklanarak girilen bilgileri kaydedecek, bununla birlikte de “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan “Diploma/Denklik Belge Yükle” butonuna tıklanarak, önceden taratılan denklik belgesini sisteme yüklemek. Söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 Ön lisans puanı en az 60 olanlar, 2019 ve 2020 KPSS P3 lisans puanı en az 60 olanlar. (Her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek KPSS P3 puanı esas alınacaktır.  Lisans mezunlarının KPSS P93 puanları astsubay temininde geçerli olmayacak, 2018 yılı ve öncesi KPSS puanları kabul edilmemektedir.)

5) Bando sınıfına müracaat edecek adaylar için KPSS şartı bulunmamaktadır. Bu adaylar MSB tarafından yapılacak Genel Kültür sınavından en az 50 puan almak zorundadırlar. 50 puan altında olan adaylar değerlendirilmeye alınmamaktadır. Bu maksatla Bando sınıfına müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ise ikinci seçim aşamasında katılım sağlamaları için çağrı yapılacaktır.

6) Kanuni nedenlerle henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

7) Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,

8) Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında yedek subay ve yedek astsubay olamaz kararı olanların başvuruları kabul edilmemektedir.)

9) Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmamak, kazanılan mesleki sıfatı nedeniyle ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler başvuru yapabilir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa ya da zamanaşımına uğramış veya para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa dahi bir cürümden hükümlü olmamak ya da soruşturma altında olmamak,
 • Sivil ve askeri okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
 • Her ne nedenle olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
 • Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak,
 • Herhangi bir kadın ya da erkek ile nikahsız olarak birlikte yaşamamak,
 • Daha önce çalışılan kurum ya da kuruluşlardan disiplinsizlik ya da ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
 • Adli sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ya da kayıtlı olunan yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde, bakaya ya da yoklama kaçağı olarak aranmamak ya da bu tür suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse bile bu suçlardan ceza almamak,
 • Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,
 • Hakkında yedek subay yedek astsubay olamaz kararı bulunmuyor olmak. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış olmak, bu tür örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemek adına kullanmamış ya da kullandırmamış, bu tür örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
 • Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum ya da gruplara veya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı ve iltisakı olmamak,
 • 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay temin yönetmeliğinin 6. Maddesindeki diğer şartlara sahip olmak.

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular 25 Aralık 2020 tarihine kadar https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e devlet şifresiyle online olarak gerçekleştirilecektir.

Tam ilan metnine ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Yap