İnsan Hakları Okulu Çevrimiçi ‘Akademik Özgürlük’ Konferansı
  1. Ana Sayfa
  2. Konferans – Sempozyum

İnsan Hakları Okulu Çevrimiçi ‘Akademik Özgürlük’ Konferansı

0

İnsan Hakları Okulu, akademik özgürlük tanımını merkeze alan “Bir İnsan Hakkı Olarak Akademik Özgürlük” isimli çevrimiçi konferansı 14 Aralık, 15 Aralık ve 16 Aralık tarihleri arasında düzenleyecek.

1988 tarihli Lima Bildirgesi akademik özgürlüğü “Akademik bir çevre üyelerinin tek tek a da toplu olarak bilgiyi araştırma, inceleme, tartışma, belgeleme, üretme, yaratma, öğretme, anlatma ve yazma yoluyla edinmeleri, geliştirmeleri ve iletmelerindeki özgürlükler” olarak tarif edilmektedir. Söz konusu özgürlük, üniversitelerin ve diğer yükseköğretim kurumlarının üstlenmiş olduğu eğitim, araştırma, yönetim ve hizmet işlevlerinin vazgeçilmez bir koşulu olarak kabul edilmektedir.  Bu bağlamda gerçekleştirilecek olan Bir İnsan Hakkı Olarak Akademik Özgürlük Konferansı’nda bu tanımının geçerliğini 2 temel hususta tartışmaya açacaktır.

İlk olarak akademik özgürlük tanımının kendisi sorgulanarak konferansa başlanacak olup, sonrasında ülkemizde ve dünyadaki özgürlük tanımının tarihsel yükünü ve anlamını insan hakları özelinde tartışması yapılacaktır. Bu bağlamda da “Akademik özgürlük temel bir insan hakkı mıdır?” sorusuna da yanıt aranacaktır.

İkinci aşamada ise akademik özgürlük iktidar ve akademi ilişkisi sorgulanacaktır. Bu çerçevede akademik özgürlüğün nadir bir temenni olmaktan uzaklaşabildiği, Türkiye örneğinin dününe ve bugününe bakılacak, otoriter rejimlerin ve uygulamaların yükselmesiyle birlikte üniversiteler üzerinde iktidarın artan baskısı dünyadan farklı örneklerle ele alınacaktır. Sonucunda da “Akademi kimindir?” sorusu yöneltilecektir. Ülkemizin dört bir yanından akademisyenler ve aktivistlerin bir araya geleceği panellere sizler de katılım sağlayabilirsiniz.

İnsan Hakları Okulu Çevrimiçi ‘Akademik Özgürlük’ Konferansı’na kaydolmak ve detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Yorum Yap