Geleceğe Etki Zirvesine Davetlisiniz!
  1. Ana Sayfa
  2. Etkinlikler

Geleceğe Etki Zirvesine Davetlisiniz!

0

Gelecei birlikte düşünüp birlikte tasarlayalım! Zorlu Holding ev sahipliinde imece tarafınca düzenleniyor olan imecesummit Geleceğe Etki Zirvesi 18-19 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

Bildiğimiz üzere Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri 2030 u gösteriyor. Halihazırdaki toplum ve gezegenimiz için önümüze çıkan her bir fırsatı değerlendirmek durumundayız. Zamanımız gitgide daralırken,şüncelerimizi ve faaliyetlerimizi bu alana entegre etmeliyiz. 

İmece Summit Nedir?

İmece ; Ortak aklı çalıştırarak, ölçülebilir fayda yaratan veya buna ilham veren işleri tetiklemeye gayret ediyor. Çok yönlü bir dönüşüm yılı olarak geçen 2020 , daha iyi gezegen ve toplum için aciliyet duygusu yaratmıştır.

 İş dünyası, kamu, sivil toplum, girişimcilik ve sosyal inovasyon alanlarının arasındaki çizgiyi saydamlaştırması ise hedeflenmektedir. İmece; yerel ve küresel anlamda harmanlanmış bilgiden kolektif bilgi eldesiyle; birlikte düşünme ve öğrenmeyi hedefleyen bir platformdur. Birbirinden öğrenmeyi ve bunları yapılacak olan; dizi, panel, konuşma,  ağ geliştirme, yuvarlak masa toplantıları ile destekler.

Bu konularının birbiriyle bağlantılı olduğunun gösterildiği en odaklı küresel adımlardan birinin; çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetişim alanlarında kapsayıcı, entegre harekete işaret eden Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları olduğunu biliyoruz.

Bu hedeflere ulaşmak ise bireysel, organizasyonel, toplumsal ve sistemsel gibi farklı seviyelerde dönüşümün parçası olmak ve dönüşümü yönlendirmekten geçiyor. Üstelik bu dönüşümü, tüm dünyanın yaşadığı akut bir krize evrilen pandemi gibi değişim dönemlerinde sürekli ve sürdürülebilir kılmak daha da önem kazanıyor. Çünkü bir kriz ortamı yaratsa da paradigma değişimine neden olan bu tarz küresel ölçekli değişimler; dönüşümü daha bütünsel olarak anlamlandırmak, üretmek, uygulamak, hızlandırmak ve yaymak adına içinde birçok fırsat da barındırıyor. 

2030’da dünyanın nasıl görüneceğini tam olarak söyleyemesek de şimdi yaptığımız seçimler ve ürettiğimiz çözümlerle nasıl şekilleneceğine katkı sağlayabiliriz. Bu anlamda gelecek bizim elimizde! Buradan hareketle, imece summitin değişim öncüsü profesyoneller ve kurumları bir araya getirerek ortak akılla daha iyi bir gelecek nasıl olur sorusuna ilham vermesini umuyoruz.

Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi ve kayıt için; 

https://tabbs.co/imeceplatformu

Yorum Yap