AB Projeleri Nedir- Hibe Programları Nasıl Uygulanır?
 1. Ana Sayfa
 2. Proje, Hibe ve Fonlar

AB Projeleri Nedir- Hibe Programları Nasıl Uygulanır?

0

Avrupa Birliği hibe projeleri, belirli bir zaman dilimini kapsayan ve AB politikalarını içine alan, üye ve üyeliğe aday olan ülkeler arasında ki tüm işbirliği çalışmalarını teşvik eden faaliyetlerdir. Bu projeler içerisinde birçok farklı destek programları yer alıyor. Türkiye’de aday ülke sıfatı ile bu hibe fonlarından yararlanan ülkeler arasında yer alıyor. 

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı adı altında Türkiye’nin AB üyeliğine uyum sürecinde yapmış olduğu reformlar ve tüm çalışmalar bu projeler kapsamında destekleniyor. Bu kapsamda birçok farklı alanda fayda sağlanabiliyor. Meslek odaları, dernek ve vakıflar, kooperatifler, sendika ve sivil toplum örgütleri, üniversiteler bu hibe programlarından detaylı olarak yararlanabiliyorlar. 

Türkiye’nin Katılım Sağladığı AB Projeleri

Türkiye belirli zaman dilimlerini kapsayan AB projelerinde şu alanlarda katılımlar gerçekleştirmiştir:

 • ERASMUS Programı
 • Ufuk 2020 Programı
 • İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı
 • Fiscalis 2020 Programı
 • Gümrükler 2020 Programı
 • İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı
 • Avrupa Dayanışma Programı

Gibi birçok projede yer almıştır.

Türkiye’de AB Projelerinden Sorumlu Kurum 

Tüm bu hibe projelerinden yararlanılabilmesi için bakanlıklar ile müsteşarlıklar her sene ulusal bazda projeler gerçekleştiriyorlar. Hibe programlarının ülkemizde şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlama görevi ise Hazine Müsteşarlığı’na bağlı olan Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne aittir. 

Bu birim hibe programlarına katılmak isteyenler için gerekli duyuruları yapar ve başvuruları alır. Sonrasında projeleri değerlendirerek gerekli çalışmaları yapar. Başvuru süresi de genel olarak 2-3 aylık bir süreci kapsar. Tüm proje başvurularının mutlaka Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne iletilmesi gerekir. 

AB Hibe Programları Başvuru Formu

Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından gerçekleştirilen duyurular içerisinde çok önemli belgeler vardır. Bu belgelerden birisi de Hibe Başvuru Rehberi olarak yayınlanan belgedir. Başvuru rehberinde süreç ile ilgili tüm bilgiler detaylı olarak yer alır. Programın arka planı, toplam bütçesi, hangi amaçlarla yapıldığı, hangi projelere destekler verileceği, hangi kuruluşların destek yararlanabileceği gibi konularda sizlere önemli bir yol gösterici belgedir. 

AB Hibe Projelerine Başvuru

AB hibe programları için önceden belirlenen net duyuru tarihleri bulunmuyor. Kişilerin kendi projeleri dâhilinde sürekli olarak Merkezi Finans ve İhale Birimi web sayfasını takip etmesi gerekiyor. Hibe başvurusunda bulunacak olan kişilerin öncelikle Hibe Rehberini çok iyi anlaması gerekiyor. Başvuru gerçekleştirmek isteyen kişilerin hazırlaması gereken birtakım belgeler vardır. Bu belgeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Proje başvuru formu
 • Mantıksal çerçeve belgesi
 • Proje bütçe dokümanı
 • Özgeçmiş formu 

Tüm bu evrakların doldurulmasında kişilerin mutlaka gerekli bilgilere sahip olması gerekiyor. Başvurularda mutlaka belirtilen tarihlere dikkat edilmelidir. Başvurular elden, posta ya da kargo ile gerçekleştirilebilir.

AB Hibe Programları Uygulanması

AB hibe programları karşılıksız olarak verilen desteklerdir. Bu desteklerden gerçek kişilerin yararlanması mümkün değildir. Yalnızca tüzel kişi sıfatına sahip olan kuruluşlar faydalanabilir. Düzenli bir duyuru sistemi olmadığından mutlaka takipte olmak önemlidir. Hibe destekleri başvuru rehberinde belirtilen amaçlara uygun projelere verilir. Bu programlar için bir ortak bulunması şartı yoktur. Yerli ya da yabancı ortak gereksinimi başvuru rehberinde belirtilen bir bilgidir. Tüm duyurular Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yapılıyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği Genel Sekreterliği internet sitesinden de takip etme şansınız bulunuyor. 

Yorum Yap