Cemre Fonu Ön Başvuru Çağrısı Açıldı
  1. Ana Sayfa
  2. Proje, Hibe ve Fonlar

Cemre Fonu Ön Başvuru Çağrısı Açıldı

0

Cemre Fonu, Türkiye’de yoksulluk sorununa yönelik alanda çalışmalar gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amacıyla kurulmuştur. Nihayet Cemre Fonu’nun ön başvuru çağrısı açıldı!

Gerçekleştirilen fonla birlikte, yoksullukla mücadele de yapılan sivil toplum çalışmaları desteklenecek. Ayrıca bu yolla da toplumsal ihtiyaçlar karşılanacak, ortaya çıkacak modellerin diğer sivil toplum ve kamu paydaşları tarafından benimsenmesi ve deneyimin artırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi içinse Cemre Fonu kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarınım çalışmaları desteklenecektir. Aynı zamanda fon kapsamında hibe almaya hak kazanan kuruluşlara da ek bir kaynak ve uzmanlık aktarımı yöntemiyle destekler sunulacaktır.

İki kademe değerlendirme söz konusu olacak olup, fonun ilk aşamasında da aşağıdaki kriterlere en uygun olan Sivil Toplum Kuruluşlarının ön başvuruları kabul edilecektir;

  • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlar,
  • 2019 ya da daha öncesinden beri sahada aktif olarak çalışanlar,
  • 2019’daki gelirleri 30.000 Türk lirasının üstünde olan kuruluşlar,

Sivil toplum kuruluşlarının önerdikleri proje fikirlerinin bütçesi en fazla 150.000 Türk lirası olma şart söz konusudur.

Doğrudan yoksullukla mücadele alanında çalışmıyor olsa dahi, çalıştıkları hedef kitle çerçevesinde kurumsal olarak bir uzmanlık geliştirmiş olan Sivil Toplum Kuruluşlarının, yeni dönemin oluşturduğu ihtiyaçlar doğrultusunda yoksulluk alanında gerçekleştirilmek istenilen fona başvuruları teşvik edilecektir.

Cemre Fonu’na başvuru yapmak isteyen kuruluşlar, başvuru formunu eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurmalıdır. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 10:00’da kadardır.

Ön başvuru formu, değerlendirme kriterleri ve fon takvimi gibi hususlarda bilgi almak için tıklayınız.

Yorum Yap