TUİÇ Aralık-Ocak Dönemi o-Staj Programı Başvuruları
  1. Ana Sayfa
  2. İş ve Staj Fırsatları

TUİÇ Aralık-Ocak Dönemi o-Staj Programı Başvuruları

0

TUİÇ benimsemiş olduğu “hayat boyu öğrenme ve öğrendiğini aktarma” ilkesi ile çalışmalarını devam ettirmektedir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda düzenlenecek olan o-Staj programı online olarak sürdürülecek olup, zorlu bir süreç olarak kendisini gösteren Covid-19 pandemisinde staj yapmak isteyenlere çok büyük kolaylık sağlamaktadır. Staj programı kapsamında katılımcılar hem ilgili oldukları alanlarda tecrübe kazanabilecekken hem de kendilerine bir ağ oluşturma şansı elde edeceklerdir. Staj programı ile katılımcılara;

  • İlgili alan ve konularda temel bilgileri edinmesi adına gereksinimleri karşılanacak,
  • Araştırma, yazma ve sunum becerileri kazandırılarak geliştirilecek,
  • Alanda çalışanlara ağ ve tecrübe paylaşımı sağlanacak,
  • Stajını başarıyla bitirenlere ise sertifika ve referans mektubu verilecektir.

Staj programına başvuru yapmak için tıklayınız.

0-staj programı kapsamında stajyerlerin aşağındaki belirtilen alanlarda çalışmalar yapmaları mümkün olacaktır;

• Latin Amerika

• Göç

• Sivil Toplum

• Anarşizm

• Balkan

• Feminizm

• Toplumsal Cinsiyet

• Uluslararası Hukuk

• Migration

• Milliyetçilik

• Siber Güvenlik

• Uluslararası Örgütler

Akademik yönlendirmeler ve makale önerileri de akademik danışmalar tarafından yapılmaktadır.

0-Staj Programına Kimler Başvuruda Bulunabilir?

O-staj programına sosyal bilimler alanında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini devam ettiren ya da söz konusu alan dışından ilgili olan kişiler başvuru yapabilmektedirler.

Başvuru İçin Gereken Belgeler

  • Başvuru formu (eksiksiz doldurulmalıdır.)
  • Özgeçmiş
  • Star programına katılmaya hak kazanan adayların 250 Türk lirası staj katılım ücreti yatırmaları gerekmektedir. (Konu hakkındaki detaylar staj yapmaya hak kazananlara ayrıntılı olarak verilecektir.)

TUİÇ 0-STAJ SÜRESİ

TUİÇ O-staj programı aralık ve ocak ayları arasında yürütülecektir.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 7 Aralık 2020

Son Başvuru Tarihi: 13 Aralık 2020

Başvuru Sonuçları: 14 Aralık 2020

Staj Başlangıç Tarihi: 15 Aralık 2020

Staj Bitiş Tarihi: 31 Ocak 2021

Online Sunum Haftası: 25 Ocak 2021-31 Ocak 2021

Sertifika ve Referans Mektuplarının Gönderim Tarihi: 2 Şubat 2021

TUİÇ O-Staj İçeriği

Stajyerler yukarıda da belirtilmiş olan alanlarda koordinatörlerin hazırladığı ostaj müfredatlarındaki;

1. Metodoloji Eğitimi

2. Sunum/Makale Tartışmaları

3. Kitap Analizi

4. Araştırma Yazısı

5. Belgesel/Film izleme ve değerlendirme

6. Röportaj

7. Online Seminer Programı çalışmalarını yapacaklardır.

Staj Sertifikası & Referans Mektubu

Katılımcıların o-staj programında başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları gerekmektedir. 50 ve 70 puan arasında kalanlar için ayrıca 2 haftalık uzatma süresi verilmektedir. 50 puan altında kalan stajyerler başarısız sayılır. Eğitim süreci boyunca katılımcılar en fazla 2 derse mazeretli katılmama hakkına sahip olacaklardır. Başarılı olan kişiler staj sertifikası ve referans mektubu almaya hak kazanırlar. Stajyerlerin değerlendirilmesi için puanlama sistemi şu şekildedir;

Makale Okuma ve Sunumu: 10 Puan

Kitap Analizi: 20 Puan

Araştırma Yazısı: 20 Puan

Belgesel/Film: 10 Puan

Sunum: 20 Puan

Röportaj: 20 Puan

NOT: Formda başvurmak istediğiniz alanın olmadığını fark ederseniz, söz konusu durum yoğun başvurular nedeniyle o programın kontenjanının dolduğu ve o alan başvuruların kapandığı anlamına gelir. Arzu ederseniz başka bir alana başvuru yapabilirsiniz.

Yorum Yap