Harvard Üniversitesinden Ücretsiz Mimarlık Kursu
  1. Ana Sayfa
  2. Seminer ve Kurslar

Harvard Üniversitesinden Ücretsiz Mimarlık Kursu

0

Harvard Tasarım Okulu, internet üzerinden ücretsiz mimari tasarım kursu verecektir. Kurs süreci boyunca mimarlık mesleğinin kültürle nasıl bir ilişki içerisinde olduğu ve de mimari yapılan kültürü nasıl yansıttığına ilişkin tarihten de önemli örnekler ele alınarak, detaylı olarak incelenecektir.

Kursun ilk bölümünde mimari tasarımın duygusal deneyim ve kavramsal anlayış bağlamında değerlendirilmesi yapılacaktır. Böylece de mimari tasarımların iki örneği, perspektif çizimi ve mimari tipoloji, video sunumları ve uygulamalar keşfedilecektir. Ayrıca mimari tarih yazımındaki zorluklar ve de mimarların her zaman kendi tarihleriyle doğrudan bir ilişki içerisinde olmadığı konular da ele alınacaktır. Kursun ikinci bölümünde mimarların farkındalığı ve kavrayışında teknolojinin nasıl bir bileşen olarak kendisini gösterdiği konu edinilecektir. Mimarlık teknoloji ve yapı malzemelerinin içine gömülüdür ancak toplumun teknolojisi her daim mimari biçimleri belirlememektedir. Bu noktada inovatif teknolojinin yeni estetik deneyimleri nasıl ortaya çıkaracağı ya da eski biçimleri nasıl bozguna uğratacağı hususları ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Öyle ki mimarlık ve modern teknoloji arasındaki etkileşim sadece inşa edilenler değil, mimarlık olarak neyin addedileceğini de etkilediğinin özellikle üzerinde durulacaktır. Kursun en son aşamasına gelindiğinde ise; mimarlık mesleğinin sosyal ve tarihi bağlamlarıyla olan karmaşık ilişkileri sorgulanacaktır. Toplumla bir hayli derinden ilişkili bir profesyonel pratik olarak ise mimarlık, sosyal engellere ve bunlar müzakere edebilmek adına estetik güç ve de kollektif belleği sürdürme yetisine ve toplumun ütopyacı düşüncelerini ifade edebilme potansiyeline sahip olunacaktır. Bir yandan da mimarlığın temsil gücü, kollektif anlamı ve bellek üretme kapasite de öğretilecektir. Daha kısa bir tanımla kursun aşağıdaki konularda okuma, analiz etme ve anlamayı sağlayacağını söylemek mümkün olacaktır;

  • Mimari temsil şekilleri
  • Belli başlı mimari işlerin arkasındaki sosyal ve tarihsel bağlamlar
  • Mimari çizim ve modelleri yaratmanın temel prensipleri
  • Akademik çalışmalar ya da bir mimar olarak profesyonel kariyer edinebilmek için önemli olan püf noktalar.

Daha ayrıntılı bilgi almak ve kaydolmak için tıklayınız.

Yorum Yap