Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’nde Buluşuyoruz!